Security policy

Ova Politika sigurnosti (“Politika sigurnosti”) odnosi se na sigurnost trgovine putem web stranice društva “Burtuqaali” d.o.o. Sarajevo (“Burtuqaali”) kao kontrolora s web domenom www.burtuqaali.com (označeno kao: „Burtuqaali web trgovina“). Korištenjem Burtuqaali web trgovine prihvaćate i izričito pristajete na primjenu ove Politike Sigurnosti. Ako se ne slažete s njom, molimo vas da ne koristite Burtuqaali web trgovinu.

 

U nastavku su navedeni osnovni podaci o Kontroloru:

 

  • Puni naziv društva: „Burtuqaali“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
  • Skraćeni naziv društva: “Burtuqaali” d.o.o. Sarajevo
  • Registrirano sjedište: Kulovica 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • JIB: 4202085460001

 

Iako je tekst Politike sigurnosti obiman, savjetujemo vam da ga pročitate pažljivo i upoznate se sa načinom na koji Burtuqaali tretira sigurnost tokom web kupovine i savjetima kojih bi se trebali pridržavati prilikom korištenja Burtuqaali web trgovine.

Ova Politika sigurnosti objašnjava naše postupke vezano za sigurnost internet kupovine i korisnički račun na Internet trgovini.

Svi termini korišteni u Općim uvjetima koriste se i u ovoj Politici privatnosti.

 

  1. Sigurnost Internet trgovine

Kao i mnoge druge, Burtuqaali web trgovina na www.burtuqaali.com primjenjuje SSL certifikat u cilju zaštite podataka u prenosu.

Upotreba važećeg certifikata je ilustirana ikonicom katanca koji se nalazi u lijevom uglu adresnog polja vašeg internet preglednika, gdje je prikazana i web adresa Burtuqaali web trgovine. Ilustracija katanca može biti drugačija, zavisno o internet pregledniku kojeg koristite – npr. Chrome, Firefox, Edge, Safari ili drugi.

Banka prihvatilac sa kojom radimo primjenjuje sigurnosne standarde uključivo PCI i 3DS.

Burtuqaali na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika, i mi ih NIKADA nećemo tražiti od vas.

 

  1. Korisnički račun na Internet trgovini

Ukoliko ste registrirali svoj račun na Burtuqaali web trgovini, za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na njoj, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”.

Unosom svojih pristupnih podataka na Burtuqaali web trgovini – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima Burtuqaali web trgovine.

Radi vlastite sigurnosti, korisnicima Burtuqaali web trgovine se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).

 

  1. Odgovornost

Burtuqaali ne odgovara za tačnost podataka koje su unijeli Partneri i drugi Korisnici Burtuqaali web trgovine, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

 

  1. Izmjene i dopune

Ova Politika sigurnosti je podložna izmjenama i dopunama, a važećom verzijom smatra se ona trenutno izložena na www.burtuqaali.com.

Korisnici pretplaćeni na Burtuqaali web trgovinu, dobit će i obavještenje o izmjenama i dopunama ove Politike sigurnosti na njihovu email adresu datu prilikom registracije korisničkog računa.

 

Zahvaljujemo vam se što se pročitali našu i vašu Politiku sigurnosti.

Burtuqaali poštuje vašu sigurnost dok kupujete!

Shopping cart