Privacy policy

Ova Politika privatnosti (“Politika privatnosti”) odnosi se na način prikupljanja i obrade ličnih podataka putem web stranice društva “Burtuqaali” d.o.o. Sarajevo (“Burtuqaali”) kao kontrolora s web domenom www.burtuqaali.com (označeno kao: „Burtuqaali web trgovina“). Korištenjem Burtuqaali web trgovine prihvaćate i izričito pristajete na primjenu ove Politike Privatnosti. Ako se ne slažete s njom, molimo vas da ne koristite Burtuqaali web trgovinu.

 

U nastavku su navedeni osnovni podaci o Kontroloru:

 

 • Puni naziv društva: „Burtuqaali“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
 • Skraćeni naziv društva: “Burtuqaali” d.o.o. Sarajevo
 • Registrirano sjedište: Kulovica 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • JIB: 4202085460001

 

Iako je tekst Politike privatnosti obiman, savjetujemo vam da ga pročitate pažljivo i upoznate se sa načinom na koji Burtuqaali tretira vaše lične podatke i savjetima kojih bi se trebali pridržavati prilikom korištenja Burtuqaali web trgovine.

Ova Politika privatnosti objašnjava naše postupke vezano za lične podatke koje dobrovoljno ostavljate prilikom korištenja Burtuqaali web trgovine. Ne postoji zakonska obaveza dostavljanja ličnih podataka.

Svi termini korišteni u Općim uvjetima koriste se i u ovoj Politici privatnosti.

 

 1. Prikupljanje i obrada ličnih podataka

U Općim uvjetima objašnjen je način registracije korisničkog računa u svrhu korištenja usluga koje vam nudi Burtuqaali web trgovina. Osnovni podaci koji su nam potrebni jesu vaše ime i prezime; korisničko ime i email adresa koje ćete nam morati navesti prilikom registracije korisničkog računa.

U zavisnosti u kojem opsegu budete željeli koristiti Burtuqaali web trgovinu, odnosno da li ćete koristiti opciju online kupovine, trebat ćete nam pružiti i druge lične podatke poput:

 • podaci o bankovnoj kartici;
 • broj telefona;

U svrhe marketinga, analitike i unapređenja usluga, možemo prikupljati i podatke poput:

 • IP adrese;
 • informacije o lokaciji sa mobilnog uređaja;
 • informacije o Vašem načinu korištenja usluga.

 

 1. Svrha korištenja ličnih podataka

Svrha korištenja ličnih podataka je pružanje usluga Korisnicima putem Burtuqaali web trgovine, komunikacija sa Korisnicima, promocija usluga Burtuqaali web trgovine, te poduzimanje svih radnji u skladu sa Općim uvjetima i primjenjivim propisima. Lični podaci Korisnika Burtuqaali web trgovine mogu se koristiti i u statističke svrhe, u svrhu istraživanja tržišta te u svrhu unaprjeđenja usluga Burtuqaali web trgovine.

Dakle, podaci Korisnika obrađuju se na zahtjev Korisnika radi korištenja usluga Burtuqaali web trgovine te ispunjavanja međusobnih obaveza dogovorenih između Korisnika, i Burtuqaali web trgovine u skladu sa Općim uvjetima.

 

 1. Korištenje ličnih podataka

Mi poštujemo vašu privatnost. Vaši lični podaci neće biti dostupni trećim licima bez vaše saglasnosti, osim u slučajevima propisanim ovom Politikom privatnosti i predviđenim primjenjivim propisima. Prvo, neophodno je da obradimo vaše lične podatke na određene načine kako bismo pružili usluge u skladu sa Općim uvjetima koja vas obavezuju.

Burtuqaali web trgovina ne pohranjuje podatke o vašoj bankovnoj kartici, ali se oni šalju ovlaštenim pružateljima usluga elektronskog plaćanja označenim u Općim uvjetima poslovanja koji izravno primaju podatke i pohranjuju ih kako bi vam olakšali postupak plaćanja i upravljali njima u ime Burtuqaali web trgovine. Burtuqaali ne odgovara za način na koji će ovlašteni pružatelji usluga elektronskog plaćanja koristiti vaše podatke. Politiku privatnosti ovlaštenog pružatelja usluga elektronskog plaćanja možete naći na sljedećem linku www.moore.ba.

Vaše lične podatke koristimo za identifikaciju i provjeru identiteta, za online i offline marketing, za kontaktiranje putem e-maila, opće istraživanje tržišta itd. Informacije o načinu na koji koristite usluge možemo iskoristiti za slanje ciljanog promotivnog materijala kako bi vam omogućili da na Burtuqaali web trgovinei lakše nađete popuste i druge pogodnosti.

Burtuqaali vaše lične podatke može anonimizirati radi kategorizacije Korisnika prema dobu i spolu za potrebe prikupljanja statistike u svrhu istraživanja tržišta.

Burtuqaali ne odgovara za sadržaj i/ili Politiku privatnosti svojih Partnera, linkova na koje možete biti upućeni preko naše web stranice, drugih Internet stranica i/ili aplikacija.

 

 1. Čuvanje ličnih podataka

Burtuqaali će čuvati vaše lične podatke dokle god je vaš korisnički račun aktivan.

Vaši lični podaci mogu biti korišteni od strane lica u radnom odnosu ili sličnom ugovornom odnosu sa Burtuqaali web trgovinom, te od strane Partnera sa kojim je Burtuqaali u ugovornom odnosu, koji će obrađivati podatke koji su s njima podijeljeni u skladu s uputama Burtuqaali web trgovine, ovom Politikom privatnosti i važećim zakonima o zaštiti podataka.

Burtuqaali  neće vaše lične podatke odavati bilo kojoj trećoj strani koja ne djeluje u skladu s našim uputama i nijedna komunikacija neće uključivati prodaju, iznajmljivanje, dijeljenje ili bilo koji drugi način otkrivanja ličnih podataka Korisnika u komercijalne svrhe suprotno ovoj Politici privatnosti.

Burtuqaali može proslijediti vaše lične podatke ukoliko to zatraži državni organ koji po sili zakona i/ili odluci suda ima pravo na korištenje podataka odnosno ako iste zatražite izričitim prethodnim pismenim zahtjevom.

Vaši se lični podaci pohranjuju na serverima koji se nalaze u Evropskoj Uniji. Vaši lični podaci neće biti iznošeni u druge države.

 

 1. Sigurnost ličnih podataka

Svi prikupljeni lični podaci se pohranjuju elektronski uz primjenu odgovarajućih mjera i procedura u cilju sprečavanja neovlaštenog pristupa, održavanja nivoa sigurnosti ličnih podataka i korištenja podataka prikupljenih online na pravilan način.

Iako primjenjujemo sve adekvatne mjere protiv neovlaštenog pristupa podacima, ne možemo garantovati da neki od prikupljenih ličnih podataka nikada neće biti otkriveni na način suprotan odredbama Politike privatnosti. Slučajni pristup može, na primjer, biti posljedica pogrešne interpretacije prilikom pristupa web stranici koja sadrži takve podatke, u svrhu ispravljanja takvih podataka. U najvećoj mogućoj mjeri utvrđenoj zakonom ne odgovaramo za štetu učinjenu Korisnicima od strane trećih lica prilikom slučajnog pristupa podacima.

 

 1. Dodavanje, uređivanje i brisanje ličnih podataka

Znamo da ste oprezni prilikom ustupanja svojih ličnih podataka i da želite imati kontrolu nad ličnim podacima koje ste nam dali. Iz tog razloga Burtuqaali ostavlja mogućnost dodavanja, ali i uređivanja i brisanja ustupljenih ličnih podataka. Mogućnost da dodajete, uređujete i brišete lične podatke imate putem postavki korisničkog računa. Međutim, za korištenje pogodnosti Burtuqaali web trgovine moramo imati neophodne lične podatke.

Imate pravo, u bilo koje vrijeme, izmijeniti lične podatke putem postavki korisničkog računa ili izbrisati korisnički račun. Brisanjem korisničkog računa vaši lični podaci na Burtuqaali web trgovini ostaju sačuvani još 30 dana, te se po isteku roka u potpunosti se brišu, osim u slučajevima kada imamo zakonsku ili neku drugu osnovu da određene lične podatke zadržimo na određeni period i nakon isteka roka.

Učinit ćemo sve da zaštitimo vaše lične podatke u saglasnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („ZZLP“), Općom uredbom o zaštiti ličnih podataka („GDPR“) ukoliko se primjenjuje, te svim drugim primjenjivim propisima i ovom Politikom privatnosti, ali ne odgovaramo za lične podatke koje međusobno razmjenite i/ili saznate od drugih Korisnika, kao ni lične podatke koje pružite trećoj strani radi korištenja usluga plaćanja i dostavljanja.

U skladu sa uvjetima utvrđenim mjerodavnim pravom, između ostalog, imate i sljedeća prava: (i) provjeriti prikupljamo li vaše lične podatke, koje lične podatke prikupljamo, te pristupiti odnosno tražiti kopiju tih podataka, (ii) zahtijevati ispravak, dopunu ili brisanje vaših ličnih podataka koji su netačni ili koji se obrađuju protivno važećim propisima i Općim uvjetima, (iii) tražiti od nas da ograničimo prikupljanje, obradu ili korištenje vaših ličnih podataka,  (iv) u određenim okolnostima i zbog legitimnih razloga usprotiviti se obradi vaših ličnih podataka, (v) tražiti prenosivost podataka.

Ukoliko želite koristiti neka od navedenih prava ili drugih prava propisana zakonom ili drugim propisom a to ne možete ostvariti putem postavki korisničkog računa, molimo vas, obratite nam se tako što ćete poslati e-mail poruku na e-mail [email protected].

U slučaju bilo kakvog prigovora, imate pravo svoj prigovor u vezi s obradom vaših ličnih podataka dostaviti tijelu nadležnom za nadzor.

 

 1. Poruke od Burtuqaali web trgovine

U određenim slučajevima Burtuqaali će vam slati poruke i/ili obavještenja na e-mail adresu,  putem korisničkog računa ili na drugi način. Veoma je bitno da u postavkama korisničkog računa navedete važeću e-mail adresu, kako bi primili i pročitali sve poruke koje vam eventualno pošaljemo, kako bi blagovremeno bili obaviješteni o dopunama ili promjenama u radu Burtuqaali web trgovine. Primjera radi, dobit ćete e-mail kada registrujete svoj račun, izmijenite bitne postavke na korisničkom računu,  mijenjate lozinku na korisničkom računu itd. Registracioni mail, koji ćete dobiti prilikom registracije korisničkog računa sadrži upute za potvrdu registracije korisničkog računa.

Osim poruka/obavještenja koja se tiču korištenja Burtuqaali web trgovine– popusta i pogodnosti, saglasni ste da na navedenu e-mail adresu primate i promotivne mailove koje ćemo Vam povremeno slati.

U postavkama korisničkog računa, u svako vrijeme, možete isključiti i uključiti primanje promotivnih materijala od Burtuqaali web trgovine.

Ostavljamo mogućnost da s Vama stupimo u kontakt i putem telefonskog broja navedenog u postavkama korisničkog računa u slučaju da je to potrebno radi pružanja tehničke podrške ili bilo kojih drugih razloga vezanih za korištenje Burtuqaali web trgovine. Napominjemo da će se komunikacija između vas i Burtuqaali web trgovine odvijati putem telefona samo u izuzetnim slučajevima, te da e-mail ostaje primarni način komunikacije.

Na broj telefona također možete dobiti i SMS poruke koje sadrže poruku/obavještenje.

Mogućnost da vas kontaktiramo je od značaja za sigurno i brzo funkcionisanje naših usluga iz Burtuqaali web trgovine, ali mi poštujemo vašu privatnost i u slučaju da izbrišete korisnički račun Burtuqaali vas neće kontaktirati na bilo koji od gore navedenih načina, osim u slučaju ako napravite novi korisnički račun.

 

 1. Odgovornost

Burtuqaali ne odgovara za tačnost podataka koje su unijeli Partneri i drugi Korisnici Burtuqaali web trgovine, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

 

 1. Izmjene i dopune

Ova Politika privatnosti je podložna izmjenama i dopunama, a važećom verzijom smatra se ona trenutno izložena na www.burtuqaali.com.

Korisnici pretplaćeni na Burtuqaali web trgovinu, dobit će i obavještenje o izmjenama i dopunama ove Politike privatnosti na njihovu email adresu datu prilikom registracije korisničkog računa.

 

Zahvaljujemo vam se što se pročitali našu i vašu Politiku privatnosti.

Burtuqaali poštuje vašu privatnost dok kupujete!

Shopping cart